Služby

Poskytujeme

Služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • Vyšetření a ošetření rehabilitačním lékařem
 • Provedení kineziologického rozboru
 • Ošetření technikami měkkých tkání a mobilizace
 • Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)
 • Specializovaná LTV na principech proprioceptivní neuromuskulární facilitace, senzomotorické stimulace, Brunkowové, Brüggera
 • LTV dle Vojty, Mojžíšové, Klappa, Schrothové, McKenzie
 • Rehabilitace svalů pánevního dna včetně elektrogymnastiky
 • S-E-T koncept
 • Cvičení s využitím míčů, pružných tahů a labilních ploch
 • Ergoterapie
 • Aplikace fyzikální terapie
 • Edukace se zaměřením na prevenci vertebrogenních potíží
Služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • Klasické masáže
 • LASERterapie
 • Kinesio-tejpování
 • Zhotovení individuálních termoplastických vložek do bot zn. Formthotics

Přístrojové vybavení

Pulzní krátkovlnná diatermie
Distanční elektroterapie
Přístroje pro aplikaci všech druhů elektroléčebných proudů
Ultrazvuk
Magnetoterapie
Extremiter 2010
Motodlaha
Terapi Master
Posturomed
Bicyklový a rumpálový ergometr
Laser

Webdesign Michal Škrabálek © 2009 REHEX, všechna práva vyhrazena.